Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NASES s novým vedením

20.11.2018

Od dnes je poverený riadením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica. P. Ďurica pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako  poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Dôvodom zmeny vo vedení organizácieje najmä zdynamizovanie aktivít a činností v kľúčových projektoch, ktoré má agentúra vo svojej kompetencii.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
25818