Nastáva významný pokrok v prepájaní vzdelávania s potrebami praxe

23.04.2015

O nedostatočnej príprave absolventov pre budúce zamestnanie sa hovorí už dlho. Teraz však prichádza systémová reforma, ktorá do roku 2020 prinesie významný pokrok v prepájaní vzdelávania s potrebami praxe - zo spolupráce vlády a sociálnych partnerov vznikli projekty Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií.
 
20150423 - konferencia NSP
Vzdelávanie musí odrážať potreby praxe, nie je možné, aby absolventi končili na úradoch práce. Predseda vlády SR Robert Fico počas príhovoru na konferencii organizovanej k národnému projektu s názvom Národná sústava povolaní III.
Predseda vlády SR Robert Fico na konferencii ku projektom poznamenal, že nie je možné, aby podstatná časť žiakov, ktorí v danom roku ukončia svoje vzdelanie, skončila v evidencii úradov práce. „To svedčí o tom, že nie sú dobre pripravení na výkon povolania,“ zdôraznil. Následne musí štát vynakladať peniaze na rekvalifikáciu týchto študentov alebo za ich rekvalifikáciu platí zamestnávateľ.

„Národná sústava povolaní určuje aktuálne a budúce požiadavky na odborné zručnosti potrebné na efektívne vykonávanie pracovných činností a na zvyšovanie produktivity v jednotlivých pracovných miestach,“ informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Na tento účel vznikli tzv. sektorové rady, ktoré tvoria experti z radov zamestnávateľov.

Na základe Národnej sústavy kvalifikácií sa na školách prispôsobí vzdelávanie tak, aby mladý človek získal znalosti a zručnosti, ktoré reálne potrebuje pri výkone svojho povolania. „Chceme dosiahnuť, že ak príde mladý človek zo strednej školy a drží v ruke maturitné vysvedčenie, výučný list alebo inú kvalifikáciu, že to bude naozaj platiť. Nie, že vo fabrike zistia, že to nevie, lebo ho to v škole nenaučili,“ objasnil Robert Fico.

S projektom súhlasia všetci sociálni partneri. „Považujem ho za systémovú reformu, pretože neplátame diery, ale chceme vybudovať systém, ktorý by sa mal prejaviť vo väčšej tvorbe hodnôt v našej ekonomike,“ povedal prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko.

Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára je tento projekt príkladom toho, že sociálni partneri sa nemusia vždy dohadovať len o výške minimálnej mzdy, ale aj o tom, ako reálne pomôcť zamestnanosti na Slovensku.

Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na konferencii o projekte Národná sústava povolaníTlačová konferencia o projekte Národná sústava povolaní17519