24.02.2014

Návrh programu 59. zasadnutia BR SR - 21. februára 2014 (mimoriadne zasadnutie)

1. Analýza aktuálnej situácie na Ukrajine (ústne informácie)

Kancelária BR SR