30.04.2014

Návrh programu 63. zasadnutia BR SR per rollam– 30. apríla 2014

1. Návrh na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine
od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014

Kancelária BR SR