Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
28.04.2015

Návrh programu 76. zasadnutia BR SR - 29. apríl 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

2. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014

3. Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018 - návrh

4. Rôzne

Utajený materiál
I. Návrh obmeny viacúčelových vrtuľníkov a spôsob jej financovania

Kancelária BR SR