14.12.2015

Návrh programu 86. zasadnutia BR SR– per rollam december 2015


1. Návrh Zmien a doplnenia Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja a Návrh Zmien a doplnenia Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

2. Návrh Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť

3. Návrh Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť

4. Návrh medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2016 až 2021

5. Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Kancelária BR SR