Nebojme sa podnikať v sociálnej oblasti

27.02.2017

Jedným z dôležitých nástrojov napredovania najmenej rozvinutých okresov, najmä v oblasti zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, je podpora subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoj sociálneho podnikania. Tejto téme je venovaný v poradí už druhý workshop, ktorý organizuje Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  zajtra, v utorok 28.februára 2017 o 11.tej hodine v Hoteli Bôrik v Bratislave. Podujatie je určené najmä zástupcom z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, ktorí majú o sociálne podnikanie záujem. 

So skúsenosťami so sociálnym podnikaním na komunálnej úrovni sa podelí Marek Rákoš, starosta obce Raslavice. V uplynulých dvoch rokoch rozvinul poľnohospodársku aj stavebnú výrobu a zamestnal niekoľko desiatok obyvateľov obce v sociálnom podniku. Niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti má aj Imrich Holečko, predseda občianskeho združenia Ľudia a perspektíva so sídlom v Krompachoch. Občianske združenie sa orientuje na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných. Stanislav Gurka – riaditeľ Domu na pol ceste so sídlom vo Veľkom Slavkove pracuje s odchovancami detských domovov a mladými, ktorí sa ocitli k krízovej situácii. Okrem sociálnych intervencií prevádzkuje aj stavebnú dielňu a farmu, kde sú klienti zamestnaní. Súčasťou workshopu budú vystúpenia štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov SR Antona Marcinčina a člena Skupiny expertov Michala Smetanku.
 
Program:
11.00 - 11.15 privítanie p. A.Marcinčin
11.15 - 11.45 príhovor p. B.Ondruš
11.45 - 12.00 príhovor p. Á.Ravasz
12.00 - 12.30 prezentácia p. M.Rakoš
12-30 - 12.45 diskusia
 
12.45 – 13.00 Tlačový brífing, účastníci: A.Marcinčin, B.Ondruš a Á,Ravasz
 
 
13.00 - 13.30  obed
 
13.30 - 14.00 prezentácia p.I.Holečko
14.00 -14.15 diskusia
14.15 - 14.45 prezentácia p.S. Gurka
14.45 - 15.00 diskusia
15.00- 15.30 prezentácia  M.Smetanka
15.30 - 16.00 záverečná diskusia
16.00 -16.15 záverečné zhrnutie
 
Účasť médií na podujatí je voľná.

Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
                Michal Stuška, tlacove@employment.gov.sk; +421 2 2046 1808

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk
 
 

21911