Nepriama korupcia

Nepriama korupcia (§336 Trestného zákona) je založená na prijímaní úplatku osobou, ktorá má ďalej svojím vplyvom pôsobiť na iného, aby ten poskytol podplácajúcej osobe určité výhody, spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia.

Príklad 1: brat starostu si nechá sľúbiť opravu auta zadarmo, ak zariadi, že starosta nechá do predmetného servisu zaviesť plynovú prípojku
Príklad 2: človek, ktorého dcéra súrne potrebuje operáciu, ponúkne peniaze známemu, ktorý má presvedčiť primára chirurgie, aby dcéru operoval prednostne.
 

8982