Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Slovenská republika je pre Vás bezpečnou krajinou. Chceme Vás však upozorniť, že v čase úteku z vojnových oblastí sa môžu nájsť podvodníci, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť Vašu zložitú situáciu bez ohľadu na to, v ktorej krajine budete hľadať svoje bezpečné útočisko.

Informačné materiály na ďalšie použitie s cieľom chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny: 29213