Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Slovenská republika je pre Vás bezpečnou krajinou. Chceme Vás však upozorniť, že v čase úteku z vojnových oblastí sa môžu nájsť podvodníci, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť Vašu zložitú situáciu bez ohľadu na to, v ktorej krajine budete hľadať svoje bezpečné útočisko.

Informačné materiály na ďalšie použitie s cieľom chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny: 29213