Nezmeškajte - Ifjú Szivek tancuje Vyvlastenie iba dvakrát v tomto roku

10.04.2015

Tanečné divadlo Ifjú Szivek opäť po roku predstaví choreografiu Dušana Hégliho s názvom Vyvlastenie. Prvé  z  dvoch predstavení  sa uskutoční 12. apríla 2015 v Jókaiho divadle v Komárne. Táto premiéra nebude len prvým Vyvlastením po dlhšom čase, ale zároveň aj 20. jubilejným predstavením tanečnej inscenácie o sociálnom vylúčení.
 
Vyvlastenie bolo pre nás svojím spôsobom medzníkom. Je to prvá choreografia, ktorá bola v Bratislave predstavená 15 krát, a to na našej vlastnej scéne. Aj to napomohlo k tomu, aby sa naša budova v centre mesta stala významným dejiskom kultúrneho života v Bratislave,”  povedal riaditeľ tanečného divadla Ladislav Varsányi.
 
Základným motívom predstavenia je sociálne vylúčenie, s ktorým sa človek stretáva aj v každodennom živote. Práve preto je táto téma vždy aktuálna a známa pre všetky vekové kategórie. 
 
Slovenský divák nám azda prepáči používanie novotvaru Vyvlastenie -  avšak toto slovo najviac vystihuje  podstatu nášho predstavenia -  tancom vyjadriť pocit ľudí, ktorí už v ktorejkoľvek krajine a v ktoromkoľvek storočí prišli o svoj domov, o svoju vlasť.  Úspech tejto choreografie potvrdzuje, že ľudia nie sú ľahostajní voči akýmkoľvek formám sociálneho vylúčenia, a to je veľmi pozitívny signál pre nás všetkých,” skonštatoval Dušan Hégli, umelecký vedúci Ifjú Szivek.
 
Druhé a podľa plánov zatiaľ aj posledné Vyvlastenie  sa v tomto roku  uskutoční 16. apríla 2015 v Tanečnom divadle Ifjú Szivek na Mostovej ulici v Bratislave. 
 
Na obidve vystúpenia Vás srdečne pozývame!
 
 
TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK
Súbor bol založený v roku 1955, od roku 2000 funguje ako profesionálne tanečné divadlo. Ifjú Szivek je od začiatku jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Jeho najväčším prínosom je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Choreograf kolektívu Dušan Hégli vedie umeleckú činnosť tanečného divadla už 15 rokov. Zriaďovateľom inštitúcie je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Kontakt:
Andrea Brezovská
marketing manager
press@ifjuszivek.sk
www.ifjuszivek.sk
+421220474103
+421907220198
 
Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Mostová 8, 811 02 Bratislava
 

 
 
 
 
 
 
 
17414