NKP Rusovce - vypracovanie znaleckého posudku
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2022 do 14:00 hod.
Projektová dokumentácia k NKP Rusovce:
https://portal.e-lena.sk/#/public/order/5dfc742ee626fa75ce5af720/document/11/5e300ceab63be54cd3eb8636