Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
NKP Rusovce - vypracovanie znaleckého posudku
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2022 do 14:00 hod.
Projektová dokumentácia k NKP Rusovce:
https://portal.e-lena.sk/#/public/order/5dfc742ee626fa75ce5af720/document/11/5e300ceab63be54cd3eb8636