Nová verzia aplikácie D.Signer/XAdES

16.09.2014

Na portáli www.slovensko.sk je už dostupná nová verzia aplikácie D.Signer/XAdES .NET v3.0 a verzia aplikácie D.Signer/XAdES Java v1.0. Aplikácie sú určené na tvorbu zaručeného elektronického podpisu, ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Zaručený elektronický podpis (ZEP) je ekvivalentom vlastnoručného podpisu a môže byť vyžadovaný pri elektronických podaniach vrátane jeho príloh v závislosti od právnych predpisov jednotlivých orgánov verejnej moci. Aplikácia D.Signer/XAdES môže byť rovnako použitá na vytvorenie elektronického podpisu. 

Prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES (.NET a Java) a novej verzie štruktúry formulára podania v elektronickej schránke je možné na ústrednom portáli podpísať elektronické podanie viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom. Možnosť vytvorenia viacnásobného ZEP-u rieši napríklad situácie, pri ktorých sú potrebné podpisy pri  spoločnom konaní viacerých konateľov v mene obchodnej spoločnosti. Vytvorenie ZEP je možné pri dokumentoch vo formátoch typu .xml a .pdf (typ A) ako doposiaľ, a navyše aj pri formátoch typu .txt, .png, .tiff a .rtf.

Súčasne s aplikáciou D.Signer/XAdES je na portáli www.slovensko.sk sprístupnená aj nová verzia aplikácie D.Viewer .NET, ktoré slúžia na otváranie príloh podpísaných aplikáciou D.Signer/XAdES. Podrobnejšie technické informácie a popis inštalácie jednotlivých aplikácií nájdete v priloženej inštalačnej  príručke [.pdf, 1261.7 kB].

Aplikácie D.Signer/XAdES .NET a D.Viewer .NET sú sprístupnené na portáli ÚPVS v sekcii Na stiahnutie. Používateľom, ktorí majú inštalovanú staršiu verziu aplikácie D.Signer/XAdES, odporúčame inštalovať si najnovšiu verziu aplikácií v záujme optimalizácie a dosiahnutia bezproblémovej funkcionality a prepojenia na služby ústredného portálu. Odinštalácia staršej verzie aplikácie D.Signer/XAdES .NET nie je potrebná, nová verzia ju automaticky zabezpečí.

Overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu vytvoreného aplikáciou D.Signer/XAdES je možné prostredníctvom služby ústredného portálu „ZEP – služba overenia“, ktorá je dostupná na portáli na adrese https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/e-sluzba/_zep-sluzba-overenia.

NASES
Úrad vlády SR


15902