Novovymenovaný veľvyslanec Švajčiarska J.E. Alexander Wittwer sa stretol s vedúcim ÚV SR Igorom Federičom

22.05.2014

Vo štvrtok 22. mája 2014  navštívil Úrad vlády SR mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer, ktorému prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal poverovacie listiny 13.5.2014.  V Žltom salóniku sa stretol s vedúcim Úradu vlády SR  Igorom Federičom, generálnym riaditeľom Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Jánom Krakom , ako aj riaditeľom Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu  Ivanom Ivančinom.
Vo vzájomných rozhovoroch  zúčastnení konštatovali veľmi dobrú úroveň švajčiarsko-slovenskej spolupráce a podčiarkli ochotu a zámer pokračovať v nej aj naďalej vrátane možných spoločných návštev niektorých z projektov financovaných z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, napr. výstavby verejnej kanalizácie a rozšírenia čistiarne odpadových vôd v obci Častá.
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa na Slovensku realizuje celkovo 21 projektov, ktorých cieľom je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie, ako aj v rámci Slovenskej republiky. Jednotlivé projekty sú strategicky zamerané na bezpečnosť, stabilitu a podporu reforiem, životné prostredie a infraštruktúru, ako aj ľudský a spoločenský rozvoj. Na financovanie týchto projektov má Slovenská republika vyčlenenú sumu 59,98 milióna Eur, na ktorých sa podieľa príspevok Švajčiarskej konfederácie sumou 63,516 milióna CHF. Veľká časť projektov v objeme 23,7 milióna Eur je realizovaná na východnom Slovensku ako regióne s najnižším HDP na obyvateľa. Realizácia projektov musí byť ukončená pred 13.6.2017.
 
Na dnešnom stretnutí veľvyslanec Švajčiarska v Slovenskej republike, J.E. Alexander Wittwer a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič zároveň podpísali Dodatky k zmluvám šiestich projektov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce týkajúcich sa regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch, posilnenia inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj životného prostredia a infraštruktúry. Podpisom dodatkov k zmluvám Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod a Platobný orgán Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a Švajčiarska konfederácia vytvorili priestor pre kvalitnú a úspešnú realizáciu týchto projektov.
 
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.skNovovymenovaný veľvyslanec Švajčiarska J.E. Alexander Wittwer sa stretol s vedúcim ÚV SR Igorom Federičom

Späť na fotogalériu
 


14993