O dotácie na kultúru národnostných menšín má záujem viac ako 1900 projektov

19.01.2017

V pondelok 16. januára 2017 bolo ukončené podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017. V elektronickom systéme bolo zaregistrovaných 828 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1917 projektov. V porovnaní s minulým rokom došlo k miernemu nárastu počtu žiadostí i projektov. V tejto súvislosti je dôležité, že na rok 2017 vyčlenila vláda SR objem disponibilných financií vo výške 4 500 000 eur, čo je viac o 600 000 eur ako v minulom roku.
 
Prijaté projekty resp. žiadosti, ktoré splnia všetky stanovené podmienky, budú predložené v čo možno najkratšom termíne na zasadnutia komisií, Projekty budú anonymne posudzovať komisie, ktorých členmi sú prevažne zástupcovia národnostných menšín, odborníci na menšinovú kultúru, ako aj členovia národnostných organizácií. Zasadne 15 komisií – pre každú národnostnú menšinu jedna, s výnimkou maďarskej národnostnej menšiny, pre ktorú zasadnú komisie dve. Pätnásta komisia bude posudzovať projekty v rámci podprogramu podpory multikultúrneho a interetnickeho dialógu. Prvé zasadnutia komisií by mali prebiehať už od polovice februára 2017, posledné by mali ukončiť svoju činnosť približne do 16. marca 2017.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
21748