O post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má záujem 11 kandidátov

15.05.2019

Úrad vlády SR zverejnil na svojom webovom sídle:  https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/ zoznam kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti spolu so životopismi, referenciami a motivačnými listami.
 
Komisia na výber kandidátov na predsedu úradu, ktorej zloženie je tiež zverejnené, posudzuje, či kandidáti splnili všetky náležitosti Výzvy na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti: https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/
 
V  súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení  sa výber záujemcov z prihlásených kandidátov uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia komisiou, a to v dňoch 4. a 5. júna  2019 od cca 8.30 hodiny v ÚZ Bôrik v Bratislave.
 
O podrobnostiach verejného vypočutia budeme verejnosť včas informovať.
 
 
Úrad vlády SR - odbor prevencie korupcie
www.vlada.gov.sk
www.bojprotikorupcii.gov.sk
 
26611