O pozíciu člena Európskeho dvora audítorov má záujem až 8 kandidátov

14.06.2023

Úrad vlády SR v stredu 31. mája 2023 vyhlásil výzvu pre kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku. Do zákonom stanovenej lehoty svoju žiadosť doručilo až osem kandidátov.

„Osem prihlásených kandidátov je dôkazom, že na Slovensku máme dostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorí môžu našu krajinu reprezentovať na európskej úrovni,“ uviedol vedúci Úradu vlády SR Michal Luciak.

Medzi prihlásenými uchádzačmi sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti auditu, práva či poradenstva, viacerí z nich pôsobili či pôsobia v medzinárodných inštitúciách.

Jednotliví kandidáti absolvujú verejné vypočutie pred odbornou komisiou zloženou zo zástupcov Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Kancelárie prezidenta SR, Úradu vládneho auditu SR, Slovenskej komory audítorov, Transparency International Slovensko a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na čele komisie bude predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy.

Verejné vypočutie sa uskutoční v pondelok 19. júna 2023 o 9.00 h v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave. Vypočutie bude možné sledovať online a otázky kandidátom môže klásť aj verejnosť.

Viac informácií o verejnom vypočutí, ako aj životopisy jednotlivých kandidátov sú zverejnené tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-eda/

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

29848