Občianska iniciatíva poukazuje na prínos Programu revitalizácie krajiny

31.01.2012

Predkladatelia občianskej iniciatívy na podporu projektov vládneho Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny sa vo svojich vyjadreniach zhodujú, že realizované protipovodňové práce nemajú len pozitívny dopad na krajinu, ale aj silný sociálny rozmer v podobe podpory zamestnanosti, predovšetkým v segmente dlhodobo nezamestnaných občanov. „Je to pre nás, pre obce, pre starostov, pre ľudí žijúcich v obciach veľmi prínosný projekt,“ uviedol Adrián Gužo starosta  z obce Kružľová.

Obec Matysová získala podporu na protipovodňové opatrenia v druhom kole programu revitalizácie krajiny. Starostka obce Iveta Kundrátová skonštatovala, že výsledky opatrení sú v obci viditeľné už dnes. Protipovodňové opatrenia mali pre obec Matysová aj doplnkový prínos v podobe obnovy turistických chodníkov.

Starostovia obcí vidia možnosti ďalšieho rozvoja projektov na základe vlastných skúseností. Ján Pokrivka, starosta obce Snežnica, by uvítal, aby bol program realizovaný v rámci ucelených oblastí, ktoré by umožnili zapojenie všetkých obcí v danom regióne, čo by prinieslo lepší a viditeľnejší výsledok. Starosta obce Krivany Ján Šejirman dopĺňa svojho kolegu želaním, aby sa do projektu vo väčšej miere zapojili lesníci a vodohospodári, čo by  dopomohlo k zvýšeniu výsledného efektu. Rovnako ako premiérka Iveta Radičová poukazuje starosta obce Krivany na fakt, že budovanie protipovodňových opatrení v podobe prehrádzok, predstavuje len začiatok celého procesu ochrany a vyžaduje si účasť ďalších partnerov.

Vyjadrenia starostov z občianskej iniciatívy na podporu projektov vládneho Programu revitalizácie krajiny5908