Obec Dvorníky si za prispenia švajčiarskych fondov postaví čistiareň odpadových vôd a kanalizáciu

27.03.2014

V piatok 28. marca 2014 o 10.00 h sa v obci Dvorníkyuskutoční slávnostné odovzdanie staveniska čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie. Táto stavba sa bude realizovať v rámci projektu „Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky“, ktorý je podporovaný z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktorého riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR. Odovzdania staveniska sa za Švajčiarsku konfederáciu zúčastnia: Martin Scherer – vedúci kancelárie Švajčiarskeho príspevku pre SR,  Lajos Szabo z kancelárie Švajčiarskeho príspevku na veľvyslanectve Švajčiarska v Bratislave, zástupcovia riadiaceho orgánu Úradu vlády SR: generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Ján Krak, riaditeľ Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Ivan Ivančin a zástupca Ministerstva životného prostredia SR.
 
Nenávratný finančný príspevok, ktorý obec získala na realizáciu tohto projektu predstavuje sumu 4,95 milióna eur, z toho 4,20 milióna eur (5,52 mil. švajčiarskych frankov)  je príspevok Švajčiarskej konfederácie. Vďaka tejto podpore bude na verejnú kanalizáciu do polovice roka 2016 pripojených cca 1 800 obyvateľov obce Dvorníky. Ukončenie tohto projektu je naplánované na máj 2016.
 
Švajčiarsky finančný mechanizmus podporí projekty environmentálnej infraštruktúry celkovou sumou vyššou ako 25 miliónov Eur.
 
Úrad vlády SR má so Švajčiarskom dlhodobo konštruktívnu spoluprácu, Švajčiarsky finančný mechanizmus podporuje  množstvo projektov týkajúcich sa sociálnej práce s hendikepovanými deťmi, vytvorenia komunitných centier, skvalitnenia života v obciach vybudovaním verejných kanalizácii, či príspevkov na rozvoj cestovného ruchu v našej krajine.
 
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR 
 
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
14691