Obnova historických malieb pod dohľadom reštaurátora s odbornou spôsobilosťou v priestoroch budovy ÚV SR – Miestodržiteľský palác na Hlavnom námestí 8 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 09.10.2017