Obstarávať cez EVO je jednoduchšie, rýchlejšie a transparentné

18.10.2013

        Vo štvrtok 17.októbra 2013 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca v Bratislave uskutočnil ďalší zo série diskusných klubových večerov OPIS SOIRÉE, ktoré organizuje Riadiaci orgán OPIS spolu s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu.  Tentokrát boli témou večera elektronické služby a skúsenosti z praxe v oblasti elektronického verejného obstarávania.
Na domácej pôde prítomných privítal generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár. Súčasnú situáciu v oblasti finalizácie elektronických služieb stručne načrtol Pavol Bojňanský, generálny riaditeľ  z MF SR za Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1: „Zo štádia kvantity sa preklápame do štádia kvality, kedy vo finále budeme veľmi  nekompromisný,“  uviedol na margo kľúčových projektov, ktoré budú odovzdávané v prvom štvrťroku 2014. Končia sa jedny z najvýznamnejších projektov, akými sú elektronická identifikačná karta (občiansky preukaz s čipom), register fyzických osôb, a ústredný portál verejnej správy je v štádiu stabilizácie. „Po odovzdaní kľúčových projektov sa  môžu začať integrovať, pripájať a prepájať postupne aj ostatné elektronické služby,“ dodal P. Bojňanský.
Ďalšia časť diskusného večera bola venovaná jednému z prvých úspešne ukončených projektov, ktorým je elektronické verejné obstarávanie.  Katarína Šáchová z Úradu pre verejné obstarávanie predstavila nový web portál uvo.gov.sk, ktorý obsahuje množstvo inovatívnych prvkov, napr. nové fulltextové vyhľadávanie, prepojenie súvisiacich oznámení o vyhlásenom verejnom obstarávaní či generovanie informácií do rozličných formulárov. „V tejto chvíli implementujeme do nového systému zmeny súvisiace s troma novelami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli prijaté tento rok, “ uviedla K.Šáchová. Nasledovala praktická ukážka práce s EVO, ktorú predviedla riaditeľka odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR Mária Šimková. Podľa nej obstarávanie prostredníctvom  EVO prináša cca 30 % úsporu času oproti klasickému „papierovému“ verejnému obstarávaniu a značnú úsporu finančných prostriedkov. „Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že robiť verejné obstarávanie cez EVO je nielen jednoduchšie, ale aj lacnejšie, nakoľko nemusíte tlačiť množstvá papierov, zasielať ich poštou a podobne. A nesmieme zabudnúť, že je to aj komfortnejšie, nakoľko môžem pracovať doslova z vlastnej fotelky“, tvrdí M. Šimková. Je potrebné ešte dodať, že Úrad vlády SR využíva systém elektronického verejného obstarávania v 99,8 % všetkých zákaziek. V neposlednom rade je nutné spomenúť aj vysokú transparentnosť takejto formy obstarávania. Ak sa raz do systému zadajú dáta, nie je možné ich spätne ani pozmeniť, ani vymazať.
V rámci diskusie zaujímali prítomných špecifické otázky týkajúce sa  systému elektronickej aukcie a elektronického trhoviska, spomenutá časová a finančná úspora, či názor hostí na možnosť uplatnenia metódy verejnej súťaže formou elektronickej aukcie.
Ďalší z diskusných klubových večerov OPIS SOIRÉE sa bude konať 21.novembra 2013 opäť v priestoroch Miestodržiteľského paláca.

13168