Obyvatelia obce Dvorníky sa dočkali novej kanalizácie – pomohli peniaze zo Švajčiarska

03.06.2016

Úrad vlády SR je Národným kontaktným bodom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce spolufinancovaného Švajčiarskou konfederáciou. V rámci Programu sú podporené projekty z oblasti obnovy a modernizácie základnej infraštruktúry (kanalizácie a čističky odpadových vôd v  Gemerskej Polome, v obciach Dlhé nad Cirochou, Tušice, Veľké Ripňany, Dvorníky a  Častá), z oblasti iniciatív regionálneho rozvoja (na rozvoj cestovného ruchu a skvalitnenie poskytovania služieb v sociálnej oblasti v regióne východného Slovenska), ako aj projekty ochrany životného prostredia a prevencia a manažmentu prírodných katastrof. 

Práve projekty obnovy a modernizácie základnej infraštruktúry, vďaka ktorým obce budovali nové čističky odpadových vôd či kanalizácie, vstupujú do svojej záverečnej fázy.  Medzi prvými obcami, kde bude slávnostne odovzdané dielo – nová čistička odpadových vôd a kanalizácia - je obec Dvorníky.Odovzdanie diela sa uskutoční v sobotu 4.júna 2016 o 15.00 hodine v priestoroch  kultúrneho domu za účasti  veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR J.E. Alexandra Wittwera, Ivana Ivančina, riaditeľa odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR, zástupcov Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády SR, miestnej samosprávy, realizátorov projektu a ďalších hostí. O bohatý program sa postarajú  žiaci miestnych škôl, súborov, speváckych zborov, kapiel a pod.  Účastníci si budú môcť pozrieť vystavené poľovnícke trofeje, obrazy Silvie Slobodovej, aj ľudové výrobky miestnych remeselníkov. 

Projekt výstavby čističky odpadových a kanalizácie bol podporený sumou viac ako 5,6 milióna eur  - vybudovalo sa napríklad 10,4 km novej delenej verejnej kanalizácie, 595 nových domových kanalizačných prípojok či 3,6 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok, výrazne sa zvýšila kapacita čističky.  Pre takmer 1800 obyvateľov obce Dvorníky  to znamená lepšiu ochranu spodných aj povrchových vôd v povodí toku Jarčie a celkové skvalitnenie ich života.
Do konca júla budú slávnostne odovzdané ešte diela v obciach Dlhé nad Cirochou a Veľké Ripňany, v ktorých sa vďaka podpore Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vybudovalo spolu viac ako 15 km novej verejnej kanalizácie a kapacita ČOV sa zvýšila na celkovo 5 300 obyvateľov.
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; mobil: +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.swisscontribution.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
https://www.eda.admin.ch
20608