Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Očakávané a populárne výzvy na podporu kultúry z Grantov EHP sú vyhlásené

31.07.2019

Úrad vlády SR vyhlásil dve výzvy na prekladanie žiadostí o projekt z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.
 
Cieľom výzvy CLT01je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné a ďalšie využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich podnikateľského potenciálu. Výzva bude otvorená do 29. novembra 2019 a alokácia je viac ako 10,5 milióna eur.

Podporené budú napríklad projekty implementované v menej rozvinutých a znevýhodnených geografických regiónoch a komunitách, projekty, ktoré zhodnocujú kultúrne dedičstvo, pričom obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovyje povinná časť projektu a priorita je kladená na kultúrne pamiatky v zlom stave, ako aj projekty, ktoré sú zamerané na aktívnu účasť miestnej komunity a ďalšie. Kompletná výzva spolu s ďalšími dokumentmi je zverejnená tu: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-zamerana-na-podporu-obnovy-a-revitalizacie-kulturneho-dedicstva-v-ramci/ .
 
 
Cieľom výzvy CLT02v rámci schémy malých grantov je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia. Alokácia na túto výzvu, ktorá bude  otvorená bude do 31. decembra 2019, je 1,5 milióna eur. Kompletné informácie o nej sú zverejnené na: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-v-ramci-malej-grantovej-schemy-zamerana-na-podporu-rozvoja-kapacit-kulturnych-akterov-budovania-a-rozvoja-publika-v/.
 
Úrad vlády SR – odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk

 


26789