Oceňovanie Úradníckeho činu roka už zajtra

25.11.2019

V utorok, 26. novembra 2019sa od 11.30 hodiny uskutoční v Hub Hube v Bratislave vyhlasovanie výsledkov  a ocenení Úradnícky čin roka pre tímy úradníkov zo štátnej či verejnej správy.
 
Organizátorom ocenenia aj podujatia je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý spolupracuje s Klubom úradníkov dobrej vôle.  Záštitu nad podujatím prevzal Úrad vlády SR ako garant riadenia ľudských zdrojov v štátnej a verejnej službe a  ako gestor zákona o štátnej službe a verejnej službe, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu.
 
Ocenení budú úradníci zo samosprávy, miestnej štátnej správy a napokon úradnícke kolektívy ústredných orgánov štátnej správy. Tých vybrala odborná porota, ktorá  skúmala, aký má úradnícky čin dosah, aký berie ohľad na užívateľa danej služby, spoluprácu medzi úradníkmi a schopnosť reagovať na vývoj.
 
Za Úrad vlády SR sa podujatia zúčastnia generálna tajomníčka služobného úradu ÚV SR Tatiana Janečková a generálna riaditeľka sekcie štátnej a verejnej služby Zuzana Dzurendová.
 
Kontakt pre médiá za Úrad vlády SR: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;  +421 915 984 227.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
27150