Od našich študentov sa opäť dozvieme, ako konkrétne pomohli eurofondy regiónom

06.11.2015

 

„Kam by mali byť teda eurofondy na Slovensku namierené je teda jasné. Namiesto kŕmenia nenásytného byrokratického molocha, ktorého sa po dvadsiatich piatich rokoch od pádu železnej opony ešte stále nevieme vzdať, by mali v prvom rade podporovať občianske iniciatívy ľudí dobrej vôle. Ja pevne verím, že ak sa tento systém zmierni a európske peniaze zdostupnia, príde aj v Bratislave k prerodu, ktorý uvidia rovnako turisti, ako aj jej obyvatelia. Na to však musí prísť ešte zmena aj zhora, ktorá zjednoduší systém čerpania peňazí, zároveň zdola, kedy Bratislavčania opustia svoju pasivitu a rozhýbu sa do akcie.  To síce môže vyzerať ako cesta tisícich míľ, ako povedal Konfucius, aj tá začína prvým krokom. A ja verím, že ten zvládneme urobiť už dnes,“ – aj takto videl problematiku čerpania eurofondov študent Tomáš Šatura z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave, ktorý sa minulý rok zapojil do podujatia Roadshow a jeho slohová práca bola odmenená. 
 

Tvorivosť, dobré nápady, ale aj kritické názory mladých ľudí týkajúce sa finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a jej konkrétnych výsledkoch na Slovensku podporí Úrad vlády Slovenskej republiky aj túto jeseň.
 

V mesiacoch november  a december  sa začína úspešné podujatieRoadshow 2015 po stredných a stredných odborných školách v ôsmich krajských mestách Slovenska, do ktorého   budú zapojení študenti tretích ročníkov prostredníctvom slohovej práce na tému: Ako Eurofondy pomohli môjmu regiónu.  Ich práce budú vyhodnotené koncom januára 2016, autori najlepších môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače.
 
Viac informácií na: www.nsrr.sk

Kontakt: zuzana.jesenska@mertel-evens.com; mobil: +421 910 513 133
Kontakt pre médiá: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; mobil: +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR - Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk

19357