Odbor prevencie korupcie

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.
E-mail:alexandra.kapisovska
Telefóny:02/ 20925122
Fax: