Odbor verejného obstarávania

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Renáta Hajko Remeňová
E-mail:renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925765
Fax: