Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Odbor verejného obstarávania

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Renáta Hajko Remeňová
E-mail:renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925765
Fax: