Odbor vnútorného auditu

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Zuzana Bátovská
E-mail:zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925846
Fax: