Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach, elektrických výťahoch, garážových bránach, zdvihákoch, ktoré sa budú vykonávať v pravidelných 3-mesačných a 6-mesačných intervaloch
Dátum zverejnenia: 07.08.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2020 do  12:00 hod.