Oddelenie riadenia a implementácie ŠFM

Agresa:Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Meno:Ing. Ivan Ivančin
E-mail:ivan.ivancin
Telefóny:02/ 20925920, 02/ 20925917
Fax: