Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Odvoz a likvidácia odpadu
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 08.04.2022 o 10:00 hod.