> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Oľga Keltošová


ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
od 13. 12. 1994 do 26. 2. 1998

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

sa narodila 27. februára 1943 v Pezinku. V roku 1966 ukončila štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia i po jeho ukončení pracovala v študentských časopisoch Echo bratislavských vysokoškolákov a Študent. V auguste 1968 boli obidva časopisy zakázané. Z tohto dôvodu, ako aj pre jej politické postoje v rokoch 1968-1969 nemohla v ďalšom období pracovať vo svojej profesii. V rokoch 1970-1971 bola zamestnaná ako prekladateľka na Prírodovedeckej fakulte UK, neskôr sa venovala tlmočeniu a tvorbe pre deti.

Po zmene režimu v roku 1989 nastúpila do obnovenej Demokratickej strany ako tlačová tajomníčka. V roku 1990 ju zvolili do Slovenskej národnej rady, kde pôsobila do septembra 1991 ako podpredsedníčka. Po vnútorných rozporoch v strane sa vzdala funkcie v DS i SNR a následne ju z DS vylúčili. Od roku 1992 je členkou HZDS a zároveň poslankyňou NR SR. V rokoch 1992-1994 pracovala vo funkcii ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzi osobné záujmy pani Keltošovej patrí - okrem politického diania - história, literatúra a výtvarné umenie. Je autorkou viacerých rozhlasových relácií a prekladov z anglickej literatúry. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk. Je vydatá, má dve deti - dcéru Oľgu a syna Michala.