Opäť spoločne oslávime Deň Európy – zábava aj informácie na námestiach v Bratislave

06.05.2016

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie  a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s riadiacimi orgánmi  jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 Vás pozývajú aj tento rok pripomenúť si  v pondelok 9.mája 2016 Deň Európy na bratislavské Hlavné a Primaciálne námestia.  Každoročne si v tento deň Európa pripomína proces európskej integrácie a hodnoty, ktoré nám prináša život v mieri a slobode. Vízie spoločnej Európy sú známe zo  Schumanovej deklarácie, od prijatia ktorej uplynulo už 66 rokov.
 
Aj tento rok  pripravili organizátori bohatý a inšpiratívny program: na Primaciálnom námestí v Bratislave od 10.30 do 17.00 hodiny budú môcť návštevníci riešiť rozličné úlohy súvisiace s informáciami o európskych štrukturálnych fondoch a zaznie aj množstvo informácií  a prezentácií o konkrétnych projektoch  podporených z prostriedkov Európskej únie, ako aj o  využívaní týchto  prostriedkov. Každú hodinu budú pripravené súťaže, v ktorých si návštevníci   overia  svoje vedomosti o EÚ a európskych fondoch.Pripravené sú aj praktické ukážky  výsledkov   projektov  podporených zo štrukturálnych fondov,  predvedú sa napríklad colníci s psovodmi, hasiči s ich modernou technikou, nebude chýbať novinka – elektronická ruka na skúmanie jemnej motoriky, či inteligentné policajné auto. S inštruktormi si budete môcť zacivičiť tabatu, ktorá vás na jar úspešne zbaví tukov, a s pomocou kolesa šťastia môžete získať zaujímavé ceny.
 
Na Hlavnom námestí v Bratislave sa na jednom pódiu stretnú skvelé kapely Fragile a Fallgrapp a na hlavnom pódiu sa vystriedajú aj záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch.
 
Tešíme sa na Vás!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
 
 
 
 
20484