OPIS s novinkami už čoskoro na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2013

30.10.2013

           V polovici novembra sa v Bratislave opäť stretne viac ako 500 domácich aj zahraničných odborníkov  na informačné technológie na pravidelnom jesennom kongrese ITAPA. Tento ročník bude výnimočný prezentáciou nových služieb eGovernmentu a zdigitalizovanou časťou nášho kultúrneho dedičstva, ktoré predstavia aj zástupcovia Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Zaujímavosťou bude nesporne ukážka práce inteligentného policajného automobilu - tento unikátny systém na kontrolu automobilov bez „ľudského“ zásahu  je jedným z projektov elektronických služieb v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR. Dokáže rozpoznať, či okoloidúci automobil má platnú STK, emisnú kontrolu, či náhodou nejde o odcudzené vozidlo alebo vozidlo, ktoré sa podieľalo na dopravnej nehode. Medzi ďalšie konkrétne informácie o prvom využití elektronických služieb v praxi budú patriť najčerstvejšie skúsenosti s Integrovaným volebným informačným systémom,  ktorý využije po prvý raz  Štatistický úrad SR pri očakávaných voľbách do VÚC. Prezentovať  ich bude  jeho predsedníčka Ľudmila Benkovičová. Elektronické služby reálne využíva niekoľko ďalších inštitúcií, a to Národný bezpečnostný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Ich projektoví manažéri sa s účastníkmi konferencie podelia o  vlastné dojmy z používania nových systémov a predvedú aj praktické ukážky ich  používania v on line priestore. Napríklad elektronická služba známa ako ZBGIS, ktorú je možné nájsť na internete na stránke geoportal.sk, má veľký význam predovšetkým pre samosprávy a ich územné plánovanie. V ktoromkoľvek okamihu si môžu z tohto portálu zdarma stiahnuť verifikované mapové údaje bez toho, aby museli čakať, tak ako doteraz, na DVD s najnovšími údajmi.
Významu a ďalšiemu využitiu informačných technológií v oblasti kultúry bude patriť aj samostatný panel druhého dňa medzinárodného kongresu. Lídri projektov digitálna galéria, digitálna knižnica a digitalizácia zvukových a obrazových diel slovenskej tvorby dajú účastníkom možnosť nahliadnuť do procesov samotnej digitalizácie nášho kultúrneho dedičstva. Pripravený je aj výber zdigitalizovaných vzácnych artefaktov našej histórie, ako napríklad prvý dochovaný vzácny herbár z roku 1485 alebo niektoré diela Slovenskej národnej galérie.  Prostredníctvom prezentácií budú mať účastníci možnosť nahliadnuť aj do samotného procesu digitalizácie umeleckých diel, ale aj trojrozmerných pamiatok, ako sú naše hrady, či priamo do digitalizačných miestností.
Okrem zaujímavých prednášok slovenských, ale aj zahraničných odborníkov z rozličných oblastí informačných a komunikačných technológií, budú experti na IKT za okrúhlymi stolmi rozvíjať debatu na tému zahraničných skúseností s eGovernmentom. Práve počas druhého dňa konferencie sa očakáva výmena názorov  medzi kľúčovými aktérmi informatizácie spoločnosti. O dopade elektronických služieb na verejnú správu budú diskutovať Norbert Molnár, ako zástupca Riadiaceho orgánu Informatizácia spoločnosti, Pavol Bojňanský za Ministerstvo financií SR a zástupcovia komerčných subjektov – prestížnych firiem v oblasti informačných technológií. Medzinárodný kongres ITAPA 2013 sa bude konať v dňoch 12.-13.novembra 2013 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.
Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
 
Úrad vlády Slovenskej republiky

13296