Oprava komunikácií pri autodoprave <span style="color:red">ZÁKAZKA ZRUŠENÁ</span>
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 08.03.2021 do 10:00 hod.