Oprava prívodného vodovodného potrubia spojená s opravou vnútorného vodovodného potrubia a opravou prípravy teplej pitnej vody
Dátum zverejnenia: 09.12.2016