Oprava technických zariadení budovy Hotela Bôrik
Dátum zverejnenia: 29.04.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2021 do 12.00 hod.