Organizácia časti Kongresu ITAPA a zabezpečenie výstavy OPIS na Kongrese ITAPA v dňoch 11.–12.11.2014
Dátum zverejnenia: 12.09.2014