Oslavy Dňa Európy aj s Úradom vlády SR

05.05.2017

Príďte osláviť Deň Európy na námestiach Bratislavy!

utorok 9. mája 2017 oslávime spoločne Deň Európy, a to v rovnakom dátume,  kedy sa v roku 1950 urobil prvý krok k neskoršiemu založeniu Európskej únie.  Čaká na nás deň plný príjemnej atmosféry a zábavy pre všetky vekové kategórie v spojení s programom, ktorý obohatí naše vedomosti o Európskej únii.
Na Hlavnom námestí v Bratislave sa môžete tešiť na kapely ako Korben Dallas, Puding pani Elvisovej a Tolstoys. Na hlavnom pódiu sa vystriedajú aj rôzne záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch. Podujatie bude sprevádzať  DJ Rádia FM. 

Okrem hudby vás v čase od 10.00 – 18.00 hodiny osloví  aj sprievodný program plný kvízov, súťaží a kreatívnych aktivít súvisiacich s EÚ. V stánkoch európskych veľvyslanectiev, kultúrnych centier, európskych sietí, ako aj v stánku Zastúpenia Európskej komisie v SR a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, sa 9. mája 2017 dozviete všetko o členských krajinách Európskej únie aj o príležitostiach, ktoré vám Európska únia ponúka. Nebude chýbať ani stánok operačných programov, ktorý pripravil Úrad vlády SR a v ktorom sa môžete dozvedieť, aké máte možnosti čerpania eurofondov,  ako aj príklady dobrej praxe.  A na záver celého dňa Vás už tradične čaká prekvapenie.

Organizátormi osláv Dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR. Partnermi podujatia sú Úrad vlády SR v spolupráci s Riadiacimi orgánmi Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Hlavné mesto Bratislava.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
22205