Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Osvetlenie staveniska kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2021 do 11:00 hod.