Otváracia konferencia pre programy Podnikanie v kultúre, Kultúrne dedičstvo a Kultúrna spolupráca v Osle

28.05.2018

Zástupcovia Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcie bilaterálnych finančných nástrojov, sav utorok 29. mája 2018 zúčastnia otváracej medzinárodnej  konferencie  k programu venovanom kultúre a kultúrnym pamiatkam s názvom:Kick-off of the Culture Programmes under the EEA and Norway Grants, ktorú v Osle organizuje Arts Council Norway a Norwegian Directorate for Cultural Heritage (Rada Nórska pre umenie a Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo) ako donorský programový partner  v pripravovaných troch programoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok v SR v novom  období čerpania grantov EHP v rokoch 2014-2021: Podnikanie v kultúre, Kultúrne dedičstvo a Kultúrna spolupráca.
 
Pozvaní boli všetci správcovia programov v rámci tejto prioritnej oblasti, ktorých úlohou bude prezentácia pripravovaných  programov svojich prijímateľských štátov formou prezentačných stánkov.  Slovenská republika prostredníctvom zástupcov Úradu vlády Slovenskej republiky sprostredkuje účastníkom konferencie okrem rôznych propagačných materiálov aj  krátke  dokumenty, ktoré vznikli v spolupráci s Mirafilmom vďaka projektu Kultúrne dedičstvo a ktoré dokumentujú obnovené národné kultúrne pamiatky vďaka grantom EHP v uplynulom období  - napr. bardejovská Synagóga, objekty na hrade Nitra a v jeho okolí, Kunsthalle a Rosenfeldov v Žiline či Pisztoriho palác v Bratislave, Štátne divadlo Košice alebo drevené kostolíky na východe Slovenska: http://www.eeagrants.sk/1667-sk/skvele-filmove-dokumenty-o-zrekonstruovanych-pamiatkach-v-ramci-programu-kulturne-dedicstvo/.
 
Konferencia ponúkne cca 200  nórskym inštitúciám pôsobiacim  v oblasti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva množstvo informácií o programoch v jednotlivých štátoch – čím napomôže nadviazaniu kontaktov a partnerstiev pre budúce projekty a ich realizáciu. 
 
Podpora z grantov EHP a Nórska  pre obdobie do roku 2021 pre Slovenskú republiku bola definitívne potvrdená podpisom Memoránd o porozumení pri implementácii finančného mechanizmu EHP  a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021: http://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-obdobie-2014-2021/.
 
Definitívne smerovanie všetkých programov  v novom období čerpania grantov EHP a Nórska v Slovenskej republike dajú až programové dohody medzi donorskými krajinami a SR, ktoré sa uzatvoria v priebehu leta 2018 a o ktorých budeme verejnosť aj médiá informovať.
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov 
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
 
23648