Otváracia konferencia Úradu vlády SR o grantoch EHP a Nórska pre kultúru už zajtra

07.03.2019

V piatok  8. marca a 2019 sa od 10:00 hodiny  v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční  posledná z troch  otváracích konferencií aktuálneho programového obdobia Finančných mechanizmov EHP a Nórska, ktorá bude venovaná programuKULTÚRA (Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre) a ktorej správcom je Úrad vlády SR.
 
Aktuálny program nadväzuje na svojho úspešného predchodcu, teda program Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého sa v minulosti realizovalo32 projektov. Tieto  v mnohých prípadoch pomohli často doslova zachrániť niektoré naše národné kultúrne pamiatky pred ich celkovou skazou: https://www.eeagrants.sk/51-sk/kulturne-dedicstvo/. Široká verejnosť sa o podpore na obnovu nášho kultúrneho dedičstva mohla dozvedieť aj z cyklu krátkych dokumentárnych filmov, ktoré boli odvysielané na STV 2:  https://eeagrants.sk/1667-sk/-prva-seria-skvelych-filmovych-dokumentov-o-zrekonstruovanych-pamiatkach-v-ramci-programu-kulturne-dedicstvo-bude-vysielana-v-rtvs-na-2-v-priebehu-augusta-2018/.
 
Účastníci konferencie, na ktorej sa zúčastní aj Per Øystein Vatne,Chargé d´affaires Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku, ako aj  ďalší zahraniční hostia, najmä  partneri programu, sa dozvedia všetky relevantné informácie týkajúce sa obsahu a cieľov programu, jeho zamerania, alokácie, preddefinovaných projektov, ako aj  pripravovaných výziev a pod. 
 
V aktuálnom programovom období čerpania grantov EHP a Nórska je pre Slovenskú republiku vyčlenených celkovo cca 113 mil. eur, z nich môže  program KULTÚRA  čerpať granty EHP vo výške 17,5 mil. eur plus viac ako  3 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Spolu je teda alokácia na program vo výške viac ako 20,5 mil. eur.
 
Viac informácií o aktuálnom programovom období čerpania grantov EHP a Nórska v SR je na: https://www.eeagrants.sk/1406-sk/programove-obdobie-2014-2021/.
 
Podmienkou účasti médií na konferencii je platná akreditácia na Úrade vlády SR.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.

 
 
 Úrad vlády SR – sekcia finančných programov

www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
26378