Otváracie stretnutie k projektu o integrite verejnej správy na Bôriku už zajtra

18.09.2019

Zástupcovia Úradu vlády SR sa spolu s predstaviteľmi OECD, veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR,  zástupcami rezortov, generálnej prokuratúry či Rady pre štátnu službu a organizácií angažujúcich sa vo veciach verejných, stretnú v dňoch 19. - 20. septembra 2019 od 9:00 hodiny,  aby prediskutovali realizáciu projektu:  Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike. Projekt, ktorý je financovaný z grantov EHP, reaguje na aktuálne výzvy v oblasti verejnej integrity (etického vykonávania verejnej správy) a protikorupčných snáh na Slovensku, pričom využíva medzinárodné skúsenosti.

Projekt v priebehu štyroch rokov podporí budovanie komplexného, koordinovaného a moderného systému integrity vrátane budovania kapacít, uľahčenie rozhodovania verejných činiteľov, založeného na uplatňovaní etických noriem a pravidiel, podporí vytváranie efektívnych protikorupčných politík a opatrení, ale aj zdokonalenie protikorupčných činností či zabezpečenie účinných mechanizmov zodpovednosti. Projekt sa zameriava na identifikáciu a riadenie hlavných rizík korupcie a poskytne vláde SR usmernenia k vývoju nástrojov a procesov na predchádzanie korupcie. Úrad vlády SR, najmä odbor prevencie korupcie, bude realizovať projekt v úzkej spolupráci so svojím projektovým partnerom - OECD.
 
Vstup médií na aktuálne podujatie s platnou akreditáciou na ÚV SR  je voľný.
Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; 0915 984 227.

Úrad vlády SR – odbor prevencie korupcie
www.vlada.gov.sk
www.bojprotikorupcii.gov.sk
26959