Overovacia štúdia využiteľnosti časti objektu Karáčoniho paláca na materskú školu
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 06.04.2022 do 11:00 hod.