Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Oznam podateľne

Dňa 11.11.2021 bude podateľňa Úradu vlády SR otvorená od 10:00.

-----------------------------------------------------------

Upozornenie
Od 1.10.2021 je podateľňa Úradu vlády SR pre verejnosť v spoločných priestoroch s podateľňou Kancelárie prezidenta SR na Štefánikovej ulici č. 2.

Podateľňa v priestoroch Úradu vlády SR už verejnosť nevybavuje.

Ďakujeme za pochopenie.
20526