Oznamy

Ďalšia „lastovička“ v plnení akčných plánov -  nový obecný podnik v Gemeri
01.12.2017 Ďalšia „lastovička“ v plnení akčných plánov - nový obecný podnik v Gemeri Celozrnné, bezlepkové, závarkové,  prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach.  Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchád...
Prehľad stredajších bohoslužieb v kaplnke UV SR - december 2017
01.12.2017 Prehľad stredajších bohoslužieb v kaplnke UV SR - december 20176. december 2017 o 16.00         Evanjelická 13. december 2017 o 16.00       plánovaná gréckokatolícka liturgia je na žiadosť GK eparchie v Bratislave zrušená 20. december 2017 o 16.00       Rímskokatolícka  27. december 2017 o 16.00        bohoslužba sa neuskutoční
Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník
29.11.2017 Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. novembra 2017 schválila návrh dodatku k akčnému plánu rozvoja okresu  Svidník. Po Vranove nad Topľou a Trebišove ide v poradí o zmenu v treťom okrese, ktorý je zaradený medzi dnes už 15 najmenej rozvinutých. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z ...
Prestížna Asociácia pre výskum hraníc o úspešných projektoch cezhraničnej spolupráce
22.11.2017 Prestížna Asociácia pre výskum hraníc o úspešných projektoch cezhraničnej spolupráce Spravodajské periodikum La Frontera, ktorý vychádza dva krát ročne a prináša informácie z celého sveta o dianí v oblasti výskumu hraníc:  správy z výskumných projektov, vedeckých a odborných podujatí zameraných na problematiku hraníc, ako aj informácie o nových publikáciách z tejto oblasti, vydáva Asoci...
1. kolo kolektívneho vyjednávania na Úrade vlády SR
20.11.2017 1. kolo kolektívneho vyjednávania na Úrade vlády SR Dnes, v pondelok 20. novembra 2017 sa o 14.00 h v Zrkadlovej sále  Úradu vlády SR  uskutoční  prvé kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...
Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne úradu vlády s progresívnymi zmenami
08.11.2017 Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne úradu vlády s progresívnymi zmenami Vedúci úradu vlády Igor Federič predložil na dnešné rokovanie vlády SR návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila.   Novela prináša viacero progresívnych zmien, ktoré rozširujú pôsobnosť zákona na ďalšie zaostávajúce okresy SR – zvýšenie počtu najmenej rozvi...
Nový nástroj tvorby pracovných miest - jeho vykonávateľom je Úrad vlády SR
08.11.2017 Nový nástroj tvorby pracovných miest - jeho vykonávateľom je Úrad vlády SR Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1706   Predmetom uve...
Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj
07.11.2017 Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako gestor vyhlásila v auguste tohto roku Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja.   Do uzávierky podávania žiadostí o dotáciu, teda do 30. septembra 2017, bolo na adresu Úradu vlády SR doručených celkom 56 žiadostí....
V Operačnom programe Technická pomoc už len elektronicky
06.11.2017 V Operačnom programe Technická pomoc už len elektronicky Žiadne chodenie na poštu, podateľňu, administratívne náklady na projekty znížené na minimum! Odo dnes môžu  prijímatelia  z Operačného programu Technická pomoc (OP TP) komunikovať rýchlejšie a modernejšie. Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pripravil od 6. novembra 2017 ako prvý z operačných programov m...
Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke Úradu vlády SR - november 2017
01.11.2017 Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke Úradu vlády SR - november 20171.november           štátny sviatok, bohoslužba sa neuskutoční 8. november          Rímskokatolícka 15. november        Evanjelická 22. november        plánovaná sv. liturgia je na žiadosť predstaviteľov GK eparchie v   Bratislave zrušená 29. november        Rímskokatolícka
15225