Oznamy

Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020
26.09.2017 Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 Pozývame Vás na Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017 o 9:30 hod. v Hoteli Bôrik a je určený pre všetkých záujemcov predkladať svoje projekty a uchádzať sa o ich finančnú podporu. Na podujatí bu...
Pridajte sa k úspešným projektom Central Europe
19.09.2017 Pridajte sa k úspešným projektom Central Europe Nová, už tretia výzva s alokáciou 60 miliónov eur poskytuje ďalšiu šancu na získanie finančných prostriedkov pre zaujímavé projekty! V rámci tretej výzvy programu Interreg Stredná Európa bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Výzva bude otvorená pre väčšinu špe...
Centrum vzdelávania a hodnotenia za tri mesiace svojej existencie vyškolilo takmer 450 štátnych zamestnancov
07.09.2017 Centrum vzdelávania a hodnotenia za tri mesiace svojej existencie vyškolilo takmer 450 štátnych zamestnancov Presne 444 zamestnancov v štátnej službe prešlo za niekoľko týždňov  školeniami v Centre vzdelávania a hodnotenia pri Úrade vlády SR, ktoré zefektívnia ich prácu a zlepšia špecifické vedomosti a zručnosti v rôznych činnostiach súvisiacich s prácou v štátnej službe. Centrum sa stretáva s pozitívnym ohlas...
Pri výmene generácií nebudú musieť šéfovia firiem hľadať svojich nástupcov v zahraničí
06.09.2017 Pri výmene generácií nebudú musieť šéfovia firiem hľadať svojich nástupcov v zahraničí Téma rodinných podnikov nie je v ničom nová, no v týchto rokoch vysoko aktuálna, keďže množstvo podnikov založených v 90. rokoch zažíva generačnú výmenu vedenia. Scenár býva podobný – riaditeľ  úspešnej firmy nemá svojho pokračovateľa a o jeho firmu prejaví záujem zahraničná spoločnosť.  V prípade jej pred...
Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy na projekty Interreg Stredná Európa  - úrad vlády pripravuje národný informačný deň
05.09.2017 Blíži sa vyhlásenie tretej výzvy na projekty Interreg Stredná Európa - úrad vlády pripravuje národný infor... Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu  organizuje 26. septembra 2017 o 9.30 h v Hoteli Bôrik Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 pre všetkých záujemcov predkladať svoje projekty a uchádzať sa o ich finančnú podporu. Na podujat...
Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke Úradu vlády SR - september 2017
01.09.2017 Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke Úradu vlády SR - september 20176. september    Evanjelická 13. september  Gréckokatolícka 20. september  Rímskokatolícka  27. september  Evanjelická
Víťazné školy si za Roadshow 2016 mohli dopriať lepšie vybavenie a pomôcky
31.08.2017 Víťazné školy si za Roadshow 2016 mohli dopriať lepšie vybavenie a pomôcky Úrad vlády SR odovzdal ceny školám, ktorých tímy sa stali víťazmi minuloročnej  súťaže Roadshow 2016 zameranej najmä na prípravu projektových zámerov podľa skutočne vyhlásených výziev na čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020. Do súťaže sa aktívne zapojilo 23 stredných škôl, ktorých štvorčle...
OZNAM ÚRADU VLÁDY SR K STRETNUTIU PRACOVNEJ SKUPINY
31.08.2017 OZNAM ÚRADU VLÁDY SR K STRETNUTIU PRACOVNEJ SKUPINYDNES, VO ŠTVRTOK 31. AUGUSTA 2017 SA NA ÚRADE VLÁDY SR USKUTOČNILO ÚVODNÉ STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY K DOPLNENIU A ÚPRAVE KOALIČNEJ DOHODY. O JEHO PRIEBEHU A KONKRÉTNYCH ZMENÁCH BUDE VEREJNOSŤ INFORMOVANÁ  AŽ PO ICH DEFINITÍVNOM ODSÚHLASENÍ KOALIČNOU RADOU.     ÚRAD VLÁDY SR
Verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO - organizačné pokyny
30.08.2017 Verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO - organizačné pokyny V stredu 30. augusta 2017 o 9.00 h sa uskutoční 67. rokovanie vlády SR. Prvým bodom programu bude verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Podujatie je prístupné pre verejnosť aj pre médiá. Vzhľadom na sprísnené bezpečnostné opatrenia prosíme zástupcov médií, aby na ...
V novej výzve úradu vlády na podporu regiónov sa môžu žiadatelia uchádzať o viac ako milión eur
25.08.2017 V novej výzve úradu vlády na podporu regiónov sa môžu žiadatelia uchádzať o viac ako milión eur Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na  webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Dotáciu je možné žiadať na realizáciu aktivít v rámci jednej alebo viacerých oblastí pod...
15225