P O Z V Á N K A

 Úrad vlády SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a Biskupstvom Nitra
 Vás srdečne pozývajú na Tlačovú konferenciu

ŽIVÉ PAMIATKY, časť druhá

spojenú s prezentáciou ďalších deviatich podporených projektov Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou a Lichtenštajnským kniežatstvom a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky.
  Počas konferencie sa uskutoční aj  slávnostný podpis zmlúv medzi Úradom vlády a prijímateľmi.

Konferencia sa uskutoční v utorok 24. februára 2015 v Aule Kňazského seminára na Pribinovom námestí č.5 v Nitre od 10.00 do 12.00.

Pozývame Vás aj na prehliadku jedného z podporených projektov  - hradu Nitra, ktorá sa uskutoční od 13.tej hodiny. Paralelne sa uskutoční inšpekčná návšteva ďalšieho podporeného projektu, benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorú vykoná Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

           Kontakt:  Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, + 421 915 984 227

*    *     *     *     *     *     *     *

The Government Office of the Slovak Republic in cooperation with the Royal Norwegian Embassy in Bratislava and the Bishopric Nitra
have the honour to invite you to the press conference

LIVING MONUMENTS, part two

including the presentation of nine projects additionally supported by the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the state budget of the Slovak Republic.
Signing ceremony of contracts between the Government Office and the Project Promoters shall take place during the conference.

The conference will take place Tuesday 24 February 2015 in the Hall of the Catholic Seminary in Nitra, Pribina square No.5, starting at 10.00 till 12.00.

At 13.00, we invite you to the tour of the Nitra Castle, one of the supported projects. Simultaneously, inspection visit of another supported project, the Benedictine Monastery in Hronský Beňadik, will be carried out by the Monuments Board of the Slovak Republic.

Contact:Tatiana Kmecová, The Government Office of the Slovak Republic,               tatiana.kmecova@vlada.gov.sk,   +421 915 984 22717094